• Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine
 • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine
 • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine
 • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Prava iz boračko invalidske zaštite
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine