Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

  • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec mart dana 20.04.2022. godine;
  • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec mart dana 20.04.2022. godine;
  • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec mart dana 20.04.2022. godine;
  • Naknade zarade, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec mart dana 21.04.2022. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu;
  • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec mart dana 21.04.2022. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu;
  • Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec mart dana 20.04.2022. godine.