Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

  • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec oktobar dana 19.11.2021. godine
  • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec oktobar dana 19.11.2021. godine
  • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec oktobar dana 19.11.2021. godine
  • Dečiji dodatak za decu koja su redovno pohađala srednju školu i sa uspehom završila školsku godinu (13. rata) dana 19.11.2021. godine
  • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec oktobar dana 19.11.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
  • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec oktobar dana 19.11.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
  • Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec oktobar dana 20.11.2021. godine