Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

  • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec septembar dana 20.10.2021. godine
  • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec septembar dana 20.10.2021. godine
  • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatkaza mesec septembar dana 20.10.2021. godine
  • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar dana 21.10.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
  • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar dana 21.10.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
  • Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec septembar dana 20.10.2021. godine