Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

  • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец септембар дана 20.10.2021. године
  • Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец септембар дана 20.10.2021. године
  • Дечијег додатка и родитељског додатказа месец септембар дана 20.10.2021. године
  • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец септембар дана 21.10.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
  • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец септембар дана 21.10.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
  • Права из борачко инвалидске заштите за месец септембар дана 20.10.2021. године