Права и услуге

Права у области социјалне заштите из надлежности града Лознице су следећа:
 • Право на једнократну помоћ
 • Право на накнаду погребних трошкова
 • Право на бесплатан оброк
 • Право на накнаду за набавку уџбеника, трошкова летовања, зимовања, организовања
  школе у природи за децу корисника права социјалне заштите
 • Право на интервентни смештај у кризним ситуацијама
 • Право ученика средњих школа, редовних студената виших или високих установа са
  сметњама у развоју на трошкове превоза
 • Право на накнаду превоза ученика – деце корисника новчане социјалне помоћи
 • Право на опрему и превоз корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
  породицу
 • Право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година
 • Право на бесплатан превоз корисника права по основу Закона о правима бораца, војних
  инвалида и чланова њихових породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата
 • Право на опремање стана штићеника
Услуге социјалне заштите из надлежности града Лознице су следеће:
 • Помоћ и нега у кући
 • Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју
 • Становање уз подршку за младе који се осамостаљују („Кућа на пола пута”)
 • Социјално становање у заштићеним условима
 • Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге
 • Смештај у прихватилиште и прихватну станицу
 • Лични пратилац детета
Документ „Права и услуге“ у ПДФ формату можете преузети овде