Права и услуге

Права у области социјалне заштите из надлежности града Лознице

 • Право на једнократну помоћ
 • Право на накнаду погребних трошкова
 • Право на бесплатан оброк
 • Право на накнаду за набавку уџбеника, трошкова летовања, зимовања, организовања
  школе у природи за децу корисника права социјалне заштите
 • Право на интервентни смештај у кризним ситуацијама
 • Право ученика средњих школа, редовних студената виших или високих установа са
  сметњама у развоју на трошкове превоза
 • Право на накнаду превоза ученика – деце корисника новчане социјалне помоћи
 • Право на опрему и превоз корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
  породицу
 • Право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година
 • Право на бесплатан превоз корисника права по основу Закона о правима бораца, војних
  инвалида и чланова њихових породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата
 • Право на опремање стана штићеника

Услуге социјалне заштите из надлежности града Лознице

 • Помоћ и нега у кући
 • Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју
 • Становање уз подршку за младе који се осамостаљују („Кућа на пола пута”)
 • Социјално становање у заштићеним условима
 • Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге
 • Смештај у прихватилиште и прихватну станицу
 • Лични пратилац детета

Документ „Права и услуге“ у ПДФ формату можете преузети овде

Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Септембар 2022

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 Септембар
Нема догађаја
Events for 2 Септембар
Нема догађаја
Events for 3 Септембар
Нема догађаја
Events for 4 Септембар
Нема догађаја
Events for 5 Септембар
Нема догађаја
Events for 6 Септембар
Нема догађаја
Events for 7 Септембар
Нема догађаја
Events for 8 Септембар
Нема догађаја
Events for 9 Септембар
Нема догађаја
Events for 10 Септембар
Нема догађаја
Events for 11 Септембар
Нема догађаја
Events for 12 Септембар
Нема догађаја
Events for 13 Септембар
Нема догађаја
Events for 14 Септембар
Нема догађаја
Events for 15 Септембар
Цео дан

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Events for 16 Септембар
Нема догађаја
Events for 17 Септембар
Нема догађаја
Events for 18 Септембар
Нема догађаја
Events for 19 Септембар
Нема догађаја
Events for 20 Септембар
Нема догађаја
Events for 21 Септембар
Нема догађаја
Events for 22 Септембар
Нема догађаја
Events for 23 Септембар
Нема догађаја
Events for 24 Септембар
Нема догађаја
Events for 25 Септембар
Нема догађаја
Events for 26 Септембар
Нема догађаја
Events for 27 Септембар
Нема догађаја
Events for 28 Септембар
Нема догађаја
Events for 29 Септембар
Нема догађаја
Events for 30 Септембар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.