Права и услуге

Услуге из области социјалне заштите:

 • Услуге процене и планирања
 • Дневни боравак за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју
 • Становање уз подршку за младе који се осамостаљују („кућа на пола пута“)
 • Социјално становање у заштићеним условима
 • Помоћ у кући
 • Лични пратилац
 • Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
 • Услуге смештаја

Права из области социјалне заштите:

 • Новчана социјална помоћ
 • Додатак за помоћ и негу другог лица
 • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 • Помоћ за оспособљавање за рад
 • Једнократна помоћ
 • Накнада погребних трошкова
 • Бесплатан оброк
 • Накнада за набавку уџбеника, трошкова летовања, зимовања, организовања школе у природи за децу корисника права социјалне заштите
 • Интервентни смештај у кризним ситуацијама
 • Право ученика средњих школа, редовних студената виших и високих установа са сметњама у развоју на трошкове превоза
 • Право на накнаду превоза ученика – деце корисника новчане социјалне помоћи
 • Право на опрему и превоз корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
  породицу
 • Право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година
 • Право на бесплатан превоз корисника права по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата
 • Право на опремање стана штићеника
Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Март
Нема догађаја
Events for 2 Март
Нема догађаја
Events for 3 Март
Нема догађаја
Events for 4 Март
Нема догађаја
Events for 5 Март
Нема догађаја
Events for 6 Март
Нема догађаја
Events for 7 Март
Нема догађаја
Events for 8 Март
Нема догађаја
Events for 9 Март
Нема догађаја
Events for 10 Март
Нема догађаја
Events for 11 Март
Нема догађаја
Events for 12 Март
Нема догађаја
Events for 13 Март
Нема догађаја
Events for 14 Март
Нема догађаја
Events for 15 Март
Нема догађаја
Events for 16 Март
Нема догађаја
Events for 17 Март
Нема догађаја
Events for 18 Март
Нема догађаја
Events for 19 Март
Нема догађаја
Events for 20 Март
Нема догађаја
Events for 21 Март
Центар за социјални рад Лозница
08:00 - 18:00

Међународни дан социјалних радника

Events for 22 Март
Нема догађаја
Events for 23 Март
Нема догађаја
Events for 24 Март
Нема догађаја
Events for 25 Март
Нема догађаја
Events for 26 Март
Нема догађаја
Events for 27 Март
Нема догађаја
Events for 28 Март
Нема догађаја
Events for 29 Март
Нема догађаја
Events for 30 Март
Нема догађаја
Events for 31 Март
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

Како се покреће развод брака?

Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.