Права и услуге

Права у области социјалне заштите:

 • право на једнократну помоћ
 • право на накнаду погребних трошкова
 • право на бесплатан оброк
 • право на накнаду за набавку уџбеника, трошкова летовања, зимовања, организовања школе у природи за децу корисника права социјалне заштите
 • право на интервентни смештај у кризним ситуацијама
 • право ученика средњих школа, редовних студената виших и високих установа са сметњама у развоју на трошкове превоза
 • право на накнаду превоза ученика – деце корисника новчане социјалне помоћи
 • право на опрему и превоз корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 • право на бесплатан превоз лица старијих од 65 година
 • право на бесплатан превоз корисника права по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Закона о заштити цивилних инвалида рата
 • право на опремање стана штићеника
 • право на новчану социјалну помоћ
 • право на додатак за помоћ и негу другог лица
 • право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 • право на помоћ за оспособљавање за рад

Услуге у области социјалне заштите:

 • услуге процене и планирања – процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу, процена старатеља, хранитеља и усвојитеља, израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова
 • дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју
 • становање уз подршку за младе који се осамостаљују („кућа на пола пута“)
 • социјално становање у заштићеним условима
 • саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
 • помоћ и нега у кући
 • лични пратилац
 • услуге смештаја- смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије, домски смештај, смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја.
Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Децембар 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Децембар
Нема догађаја
Events for 2 Децембар
Нема догађаја
Events for 3 Децембар
Нема догађаја
Events for 4 Децембар
Нема догађаја
Events for 5 Децембар
Нема догађаја
Events for 6 Децембар
Нема догађаја
Events for 7 Децембар
Нема догађаја
Events for 8 Децембар
Нема догађаја
Events for 9 Децембар
Нема догађаја
Events for 10 Децембар
Центар за социјални рад Лозница
Цео дан

Међународни дан људских права

Events for 11 Децембар
Нема догађаја
Events for 12 Децембар
Нема догађаја
Events for 13 Децембар
Нема догађаја
Events for 14 Децембар
Нема догађаја
Events for 15 Децембар
Нема догађаја
Events for 16 Децембар
Нема догађаја
Events for 17 Децембар
Нема догађаја
Events for 18 Децембар
Нема догађаја
Events for 19 Децембар
Нема догађаја
Events for 20 Децембар
Нема догађаја
Events for 21 Децембар
Нема догађаја
Events for 22 Децембар
Нема догађаја
Events for 23 Децембар
Нема догађаја
Events for 24 Децембар
Нема догађаја
Events for 25 Децембар
Нема догађаја
Events for 26 Децембар
Нема догађаја
Events for 27 Децембар
Нема догађаја
Events for 28 Децембар
Нема догађаја
Events for 29 Децембар
Нема догађаја
Events for 30 Децембар
Нема догађаја
Events for 31 Децембар
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

Како се покреће развод брака?

Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.