Социјална давања за месец јун

18. Јул 2022.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

  • новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец јун дана 20.07.2022. године
  • накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец јун дана 20.07.2022. године
  • дечијег додатка и родитељског додатка за месец јун дана 20.07.2022. године
  • накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец јун дана 21.06.2022. године директно од стране Министарства по новом закону
  • остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец јун дана 21.06.2022. године директно од стране Министарства по новом закону
  • права из борачко инвалидске заштите за месец јун дана 20.07.2022. године

Повезани чланци