Социјална давања за месец јул

16. августа 2022.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

  • новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец јул дана 20.08.2022. године
  • накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец јул дана 20.08.2022. године
  • дечијег додатка и родитељског додатка за месец јул дана 20.08.2022. године
  • накнаде зараде, односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец јул дана 22.08.2022. године директно од стране Министарства по новом закону
  • остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец јул дана 22.08.2022. године директно од стране Министарства по новом закону
  • права из борачко инвалидске заштите за месец јул дана 20.08.2022. године

Повезани чланци