Социјална давања за месец април

16. маја 2022.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

  • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец април дана 20.05.2022. године;
  • Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец април дана 20.05.2022. године;
  • Дечијег додатка и родитељског додатка за месец април дана 20.05.2022. године;
  • Накнаде зараде, односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец април дана 20.05.2022. године директно од стране Министарства по новом закону;
  • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец април дана 20.05.2022. године директно од стране Министарства по новом закону;
  • Права из борачко инвалидске заштите за месец април дана 20.05.2022. године.

Повезани чланци