Centar za socijalni rad „Loznica“
Centar za socijalni rad „Loznica“
Veliki grb opštine Loznica
Obaveštenja2020-10-29T12:17:38+01:00

Obaveštenja

Socijalna davanja

18. oktobra 2021.|

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

 • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec septembar dana 20.10.2021. godine
 • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec septembar dana 20.10.2021. godine
 • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatkaza mesec septembar dana 20.10.2021. godine
 • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar dana 21.10.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec septembar dana 21.10.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Prava iz boračko invalidske zaštite za mesec septembar dana 20.10.2021. godine

Socijalna davanja

20. septembra 2021.|

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

 • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica
  za mesec avgust dana 20.09.2021. godine
 • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju
  za mesec avgust dana 21.09.2021. godine
 • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka
  za mesec avgust dana 20.09.2021. godine
 • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  za mesec avgust dana 21.09.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta
  za mesec avgust dana 21.09.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Prava iz boračko invalidske zaštite
  za mesec avgust dana 20.09.2021. godine

Socijalna davanja

3. septembra 2021.|

 • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine
 • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine
 • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine
 • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Prava iz boračko invalidske zaštite
  za mesec jul dana 20.08.2021. godine

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

14. septembra 2020.|

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

 • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec avgust dana 19.09.2020. godine
 • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec avgust dana 19.09.2020. godine
 • Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust dana 21.09.2020.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust dana 21.09.2020.godine
 • Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec avgust dana 19.09.2020.godine
Go to Top