Центар за социјални рад „Лозница“
Центар за социјални рад „Лозница“
Велики грб општине Лозница
Обавештења2020-10-29T12:17:38+01:00

Обавештења

Социјална давања

18. октобра 2021.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец септембар дана 20.10.2021. године
 • Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец септембар дана 20.10.2021. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатказа месец септембар дана 20.10.2021. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец септембар дана 21.10.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец септембар дана 21.10.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Права из борачко инвалидске заштите за месец септембар дана 20.10.2021. године

Социјална давања

20. септембра 2021.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица
  за месец август дана 20.09.2021. године
 • Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају
  за месец август дана 21.09.2021. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатка
  за месец август дана 20.09.2021. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета
  за месец август дана 21.09.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
  за месец август дана 21.09.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Права из борачко инвалидске заштите
  за месец август дана 20.09.2021. године

Социјална давања

3. септембра 2021.|

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица
  за месец јул дана 20.08.2021. године
 • Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају
  за месец јул дана 20.08.2021. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатка
  за месец јул дана 20.08.2021. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета
  за месец jул дана 20.08.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
  за месец јул дана 20.08.2021. године директно од стране Министарства по новом закону
 • Права из борачко инвалидске заштите
  за месец јул дана 20.08.2021. године

Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

14. септембра 2020.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

 • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица за месец август дана 19.09.2020. године
 • Дечијег додатка и родитељског додатка за месец август дана 19.09.2020. године
 • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец август дана 21.09.2020.године директно од стране Министарства по новом закону
 • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец август дана 21.09.2020.године
 • Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца за месец август дана 19.09.2020.године
Go to Top