О нама

Историја

Центар за социјални рад „Лозница“ као једина установа социјалне заштите на територији града која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите, основан је 14. фебруара 1964. године одлуком општине Лозница. Од самог оснивања седиште Центра је на приступачној локацији и налази се на Булевару Доситеја Обрадовића бр. 3, у централној згради од 325м², надомак свих институција и установа са којима сарађује.

Својом делатношћу Центар покрива подручје града површине од 612км², које има укупно 54 насељена места и 79.327 становника према последњем попису становништва из 2011. године. Од јануара 2008. године своју делатност Центар спроводи и у Дневном боравку за децу, омладину и одраслесасметњама у развоју „Сунце“, а 2018. године лиценцирана је и Служба за помоћ у кући.

Визија

Савремена јавна установа која стручношћу и кредибилитетом сваком појединцу и породици пружа услуге високог стандарда и квалитета у циљу побољшања и унапређења њиховог положаја, сузбијања, отклањања или ублажавања свих постојећих ризика и неповољних животних околности, подстицања социјалне укључености осетљивих друштвених група и појединаца, као и стварања услова за унапређење личног развоја и очување породичних односа.

Мисија

Самостално и у сарадњи са другим установама, институцијама, организацијама и удружењима из других система и сектора, професионално и на темељу начела социјалне заштите помоћи грађанима да остваре своја права из области социјалне заштите и постигну социјалну сигурност.