О Центру

Центар за социјални рад „Лозница“ као установа социјалне заштите основан је 14. фебруара 1964. године одлуком општине Лозница. Од самог оснивања седиште Центра је на приступачној локацији и налази се на Булевару Доситеја Обрадовића број 3, у приземљу централне зграде звана „Оловка“, надомак свих установа и органа са којима сарађује.

Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. У складу са актима јединице локалне самоуправе Центар учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе. Послове заштите породице, помоћи породици и старатељства, у смислу Породичног закона, врши Центар за социјални рад као орган старатељства.

Поред основних унутрашњих организационих јединица које чине Центар и то Служба за заштиту деце и младих, Служба за заштиту одраслих и старих, Служба за правне послове и Служба за финансијско-административне и техничке послове, од јануара 2008. године деци и младима са сметњама у развоју пружа се услуга дневни боравак у Дневном боравку за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју „Сунце“, а од 2018. године одраслим и старим лицима и особама са инвалидитетом обезбеђена је услуга помоћ у кући у оквиру Службе за помоћ у кући.

Центар за социјални рад као установа социјалне заштите тежи да остварује циљеве социјалне
заштите:

  1. достићи, односно одржавати минималну материјалну сигурност и независност појединца
    и породице у задовољавању животних потреба;
  2. обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити;
  3. створити једнаке могућности за самостални живот и подстицати на социјалну укљученост;
  4. очувати и унапредити породичне односе, као и унапредити породичну, родну и
    међугенерацијску солидарност;
  5. превенција и спречавање насиља у породици.
Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Март
Нема догађаја
Events for 2 Март
Нема догађаја
Events for 3 Март
Нема догађаја
Events for 4 Март
Нема догађаја
Events for 5 Март
Нема догађаја
Events for 6 Март
Нема догађаја
Events for 7 Март
Нема догађаја
Events for 8 Март
Нема догађаја
Events for 9 Март
Нема догађаја
Events for 10 Март
Нема догађаја
Events for 11 Март
Нема догађаја
Events for 12 Март
Нема догађаја
Events for 13 Март
Нема догађаја
Events for 14 Март
Нема догађаја
Events for 15 Март
Нема догађаја
Events for 16 Март
Нема догађаја
Events for 17 Март
Нема догађаја
Events for 18 Март
Нема догађаја
Events for 19 Март
Нема догађаја
Events for 20 Март
Нема догађаја
Events for 21 Март
Центар за социјални рад Лозница
08:00 - 18:00

Међународни дан социјалних радника

Events for 22 Март
Нема догађаја
Events for 23 Март
Нема догађаја
Events for 24 Март
Нема догађаја
Events for 25 Март
Нема догађаја
Events for 26 Март
Нема догађаја
Events for 27 Март
Нема догађаја
Events for 28 Март
Нема догађаја
Events for 29 Март
Нема догађаја
Events for 30 Март
Нема догађаја
Events for 31 Март
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

Како се покреће развод брака?

Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.