Центар за социјални рад „Лозница“
Центар за социјални рад „Лозница“
Велики грб општине Лозница
Новости2020-10-29T12:48:41+01:00

Новости

Социјална давања

20. јуна 2022.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима: Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец мaj дана 20.06.2022. године; Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец мaj дана 20.06.2022. године; Дечијег додатка и родитељског додатка за месец мaj дана 20.06.2022. године; Накнаде зараде, односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец мaj дана 20.06.2022. године директно од [...]

Социјална давања

20. маја 2022.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима: Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец април дана 20.05.2022. године; Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец април дана 20.05.2022. године; Дечијег додатка и родитељског додатка за месец април дана 20.05.2022. године; Накнаде зараде, односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец април дана 20.05.2022. године директно од [...]

Социјална давања

20. априла 2022.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима: Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец март дана 20.04.2022. године; Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец март дана 20.04.2022. године; Дечијег додатка и родитељског додатка за месец март дана 20.04.2022. године; Накнаде зараде, односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец март дана 21.04.2022. године директно од [...]

Социјална давања

19. марта 2022.|

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима: Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец фебруар дана 19.03.2022. године Накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец фебруар дана 19.03.2022. године Дечијег додатка и родитељског додатка за месец децембар дана 19.03.2022. године Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец фебруар дана 21.03.2022. године директно од [...]

Go to Top