Документа

Обрасци

  • Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ (НСП-З) Преузми
  • Образац – Подаци о члановима породице уз захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ (НСП-П) Преузми
  • Захтев за једнократну новчану помоћ Преузми
  • Захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица и потребна документација Преузми
  • Захтев за пружање услуге „Помоћ у кући” Преузми

Потребна документација

  • Документација потребна за новчану социјалну помоћ Преузми
  • Документација потребна за смештај у установу социјалне заштите Преузми
  • Документација потребна за хранитељство Преузми
  • Документација потребна за старатељство Преузми
  • Документација потребна за усвојење Преузми