Документа

Обрасци и захтеви

  Документација

   Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
   Мере превенције против вируса Ковид-19

   Календар

   ПОН
   УТО
   СРЕ
   ЧЕТ
   ПЕТ
   СУБ
   НЕД
   27
   28
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   1
   2
   Events for 1 Март
   Нема догађаја
   Events for 2 Март
   Нема догађаја
   Events for 3 Март
   Нема догађаја
   Events for 4 Март
   Нема догађаја
   Events for 5 Март
   Нема догађаја
   Events for 6 Март
   Нема догађаја
   Events for 7 Март
   Нема догађаја
   Events for 8 Март
   Нема догађаја
   Events for 9 Март
   Нема догађаја
   Events for 10 Март
   Нема догађаја
   Events for 11 Март
   Нема догађаја
   Events for 12 Март
   Нема догађаја
   Events for 13 Март
   Нема догађаја
   Events for 14 Март
   Нема догађаја
   Events for 15 Март
   Нема догађаја
   Events for 16 Март
   Нема догађаја
   Events for 17 Март
   Нема догађаја
   Events for 18 Март
   Нема догађаја
   Events for 19 Март
   Нема догађаја
   Events for 20 Март
   Нема догађаја
   Events for 21 Март
   Центар за социјални рад Лозница
   08:00 - 18:00

   Међународни дан социјалних радника

   Events for 22 Март
   Нема догађаја
   Events for 23 Март
   Нема догађаја
   Events for 24 Март
   Нема догађаја
   Events for 25 Март
   Нема догађаја
   Events for 26 Март
   Нема догађаја
   Events for 27 Март
   Нема догађаја
   Events for 28 Март
   Нема догађаја
   Events for 29 Март
   Нема догађаја
   Events for 30 Март
   Нема догађаја
   Events for 31 Март
   Нема догађаја

   Најчешћа питања

   Ко има право на новчану социјалну помоћ?

   Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

   Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

   Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

   Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

   Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

   Како се покреће развод брака?

   Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

   Како постати хранитељска породица?

   Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.