Документа

Обрасци и захтеви

  Документација

   Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
   Мере превенције против вируса Ковид-19

   Календар

   Децембар 2023

   ПОН
   УТО
   СРЕ
   ЧЕТ
   ПЕТ
   СУБ
   НЕД
   27
   28
   29
   30
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   Events for 1 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 2 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 3 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 4 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 5 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 6 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 7 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 8 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 9 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 10 Децембар
   Центар за социјални рад Лозница
   Цео дан

   Међународни дан људских права

   Events for 11 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 12 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 13 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 14 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 15 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 16 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 17 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 18 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 19 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 20 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 21 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 22 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 23 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 24 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 25 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 26 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 27 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 28 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 29 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 30 Децембар
   Нема догађаја
   Events for 31 Децембар
   Нема догађаја

   Најчешћа питања

   Ко има право на новчану социјалну помоћ?

   Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

   Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

   Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

   Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

   Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

   Како се покреће развод брака?

   Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

   Како постати хранитељска породица?

   Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.