Документа

Обрасци и захтеви

  Документација

   Информатор

    Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
    Мере превенције против вируса Ковид-19

    Календар

    ПОН
    УТО
    СРЕ
    ЧЕТ
    ПЕТ
    СУБ
    НЕД
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    Events for 1 Мај
    Цео дан

    Међународни празник рада

    Events for 2 Мај
    Нема догађаја
    Events for 3 Мај
    Нема догађаја
    Events for 4 Мај
    Нема догађаја
    Events for 5 Мај
    Нема догађаја
    Events for 6 Мај
    Нема догађаја
    Events for 7 Мај
    Нема догађаја
    Events for 8 Мај
    Нема догађаја
    Events for 9 Мај
    Нема догађаја
    Events for 10 Мај
    Нема догађаја
    Events for 11 Мај
    Нема догађаја
    Events for 12 Мај
    Нема догађаја
    Events for 13 Мај
    Нема догађаја
    Events for 14 Мај
    Нема догађаја
    Events for 15 Мај
    Нема догађаја
    Events for 16 Мај
    Нема догађаја
    Events for 17 Мај
    Нема догађаја
    Events for 18 Мај
    Нема догађаја
    Events for 19 Мај
    Нема догађаја
    Events for 20 Мај
    Нема догађаја
    Events for 21 Мај
    Нема догађаја
    Events for 22 Мај
    Нема догађаја
    Events for 23 Мај
    Нема догађаја
    Events for 24 Мај
    Нема догађаја
    Events for 25 Мај
    Нема догађаја
    Events for 26 Мај
    Нема догађаја
    Events for 27 Мај
    Нема догађаја
    Events for 28 Мај
    Нема догађаја
    Events for 29 Мај
    Нема догађаја
    Events for 30 Мај
    Нема догађаја
    Events for 31 Мај
    Нема догађаја

    Најчешћа питања

    Ко има право на новчану социјалну помоћ?

    Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

    Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

    Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

    Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

    Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

    Како се покреће развод брака?

    Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

    Како постати хранитељска породица?

    Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.