Акти

  Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
  Мере превенције против вируса Ковид-19

  Календар

  Децембар 2023

  ПОН
  УТО
  СРЕ
  ЧЕТ
  ПЕТ
  СУБ
  НЕД
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Events for 1 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 2 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 3 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 4 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 5 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 6 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 7 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 8 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 9 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 10 Децембар
  Центар за социјални рад Лозница
  Цео дан

  Међународни дан људских права

  Events for 11 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 12 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 13 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 14 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 15 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 16 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 17 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 18 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 19 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 20 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 21 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 22 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 23 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 24 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 25 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 26 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 27 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 28 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 29 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 30 Децембар
  Нема догађаја
  Events for 31 Децембар
  Нема догађаја

  Најчешћа питања

  Ко има право на новчану социјалну помоћ?

  Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

  Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

  Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

  Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

  Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

  Како се покреће развод брака?

  Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

  Како постати хранитељска породица?

  Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.