Новости

Обавештење

Обавештење

Због обележавања Међународног празника рада 01. и 02. мај су нерадни дани. Центар за социјални рад "Лозница" жели срећан Први мај!

Прочитај текст

Обавештења

Обавештење

Због обележавања Међународног празника рада 01. и 02. мај су нерадни дани. Центар за социјални рад "Лозница" жели срећан Први мај!

Социјална давања за месец јул

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима: новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатака за помоћ и негу другог лица за месец јул дана 20.08.2022. године накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за месец јул дана...

Преузимања

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Биљана Бојанић, дипл. правник, запослена у Центру за социјални рад „Лозница“ именована за овлашћено лице за заштиту података о личности.

  • Телефон: (015) 788 9412
  • Адреса: Центар за социјални рад „Лозница“ у Лозници, ул. Булевар Доситеја Обрадовића бр. 3, канцеларија бр. 7
  • И-мејл адреса: loznica.csr@minrzs.gov.rs

Обавештење за медије

Медији могу комуницирати са Центром за социјални рад „Лозница“ искључиво путем мејла.

Захтеве медији могу слати на и-мејл адресу loznica.csr@minrzs.gov.rs.

Кодекс понашања државних службеника

Притужбе на понашање радника запослених у Центру за социјални рад

Притужбе на понашање радника запослених у Центру за социјални рад „Лозница“ могу се изјавити:

  • Директору Центра за социјални рад „Лозница“
  • Градској управи града Лознице
  • Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Информатор о раду центра за социјални рад града Лознице
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Јун 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има право на новчану социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити.

Како остварити право на додатак за помоћ и негу другог лица?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе, а ово право не може да оствари по другом правном основу.

Шта је потребно за смештај у установу социјалне заштите?

Потребно је прикупити документа и поднети захтев у Центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном Центру, при чему се надлежност одређује према пребивалишту, а смештај се може остварити у било којој установи за смештај корисника у Републици Србији./p>

Како се покреће развод брака?

Поступак за развод брака покреће се пред надлежним судом тужбом или предлогом за споразумни развод брака.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у Центру за социјални рад уз претходно прикупљена документа. Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму и стекло је подобност за бављење хранитељством.